INTERIÉR

ZAMERANIE PRIESTORU

Cena
od 5 €/m2 

Doba dodania
2 týždne

DISPOZČNÉ RIEŠENIE

Cena
od 5 €/m2 

Doba dodania
3 týždne

DIZAJNOVÁ ŠTÚDIA

Cena
od 20 €/m2 

Doba dodania
8 týždňov

PODKLADY K REALIZÁCII

Cena
od 30 €/m2

Doba dodania
8 týždňov

REALIZAČNÝ DOZOR

Cena
dohodou

EXTERIÉR

EXTERIÉROVÁ ŠTÚDIA

Cena
od 15 €/m2

Doba dodania
8 týždňov

PODKLADY K REALIZÁCII

Cena
od 30 €/m2

Doba dodania
8 týždňov

VIZUALIZÁCIE / VIDEO VIZ. / VR 360°

VIZUALIZÁCIE PODĽA EXISTUJÚCICH PODKLADOV

Cena
od 15 €/m2

Doba dodania
individuálne

VIDEO VIZUALIZÁCIE

Cena
dohodou

Doba dodania
individuálne

VR 360°

Cena
od 30 €/m2

Doba dodania
individuálne

CESTOVNÉ NÁKLADY

Cestovné náklady

Cena
0,60 €/km